Latvian English Russian
Preču katalogs Garantija

Garantija

Garantijas saistības tiek pielietotas sekojošos apstākļos:
1. Ja prece (izstrādājums) tika pielietota tai paredzētajam nolūkam;
2. Ja pircējs var uzrādīt iegādātās preces garantijas talonu un čeku (pavadzīmi);
3. Ja nav pārkāpti preces lietošanas instrukcijas noteikumi;
4. Ja pēc iegādāšanās dotā prece nav remontēta;
5. Ja bojājumu nav radījušas stihiskas nelaimes, kā ugunsgrēks u.c.;
6. Ja bojājums nav radies sakarā ar telekomunikāciju, kabeļtīkla un citu ārēju faktoru neatbilstību standartiem.

7. Precei jābūt nesabojātā, nenosmērētā oriģināliepakojumā.

8. Preču atgriešanas laiks - 1 mēnesis no to izrakstīšanas brīža.

9. Precēm, kurām izrakstīšanas notikusi vairāk par 1 mēnesi atpakaļ, kompānija patur tiesības samazināt to atgriešanas vērtību par 20% vai atteikt to.

10. Speciāli pasūtītās preces atpakaļ nepieņem.

 


Piezīme: Produkts var atšķirties no attēlā redzamā. Tā komplektācijā var nieietilpt attēlotās daļas.

Produkta aprakstiem ir informatīva nozīme, var atšķirties tā parametri un citas ražotāja noteiktās modifikācijas.

 

Copyright © 2010 SIA "STR-Auto"